workshop

Dette kursus er til jer, der er klar på mere. Til jer, der både vil vide, hvad komplimenter kan gøre, og som vil i gang med at lære at bruge komplimenter helt konkret, og som er indstillet på at lave øvelser og træne dét at give og modtage komplimenter. Til jer, som hurtigst muligt vil have fingrene i jorden og høste det udbytte, komplimenter kan give.

Workshoppen starter med et foredrag om de positive effekter af at anvende komplimenter som en del af en anerkendende dialog på arbejdspladsen, og vi kommer med eksempler, som alle kan genkende fra hverdagen. I løbet af kurset inddrager vi deltagerne og laver øvelser ud fra konkrete eksempler fra hverdagen i virksomheden.

I workshoppen går vi i dybden med, hvad der sker i hjernen, når vi har positive tanker, fremfor når vi har negative tanker. Vi faciliterer diskussioner i grupper og i plenum om komplimenter, hvor medarbejderne reflekterer over,  hvad komplimenter betyder for både afsenderen og modtageren: Hvem kan og bør man komplimentere? Hvornår er det på sin plads at komplimentere? Hvilke typer af komplimenter kan anvendes i forskellige situationer? Og vi arbejder med den skepsis, mange har over for at modtage og give komplimenter.  Kurset indeholder en række øvelser i at give og modtage komplimenter, og dagen slutter med en fælles øvelse, der skal munde ud i at finde netop dét kompliment, der bedst beskriver jer.

Udbytte

  • Viden om, hvordan komplimenter og anerkendelse kan styrke den gode tone på arbejdspladsen.
  • Viden om, hvad der biokemisk sker i hjernen, når man tænker og agerer positivt.
  • Eksempler på, hvordan man helt ufarligt kan anvende komplimenter i hverdagen.
  • Refleksion over komplimenters natur.
  • Refleksion over eget aktuelle brug af komplimenter – personligt og generelt for virksomheden.
  • Konkrete øvelser med at give og modtage komplimenter.
  • Dét kompliment, der bedst beskriver jer.
  • Inspiration til jeres videre arbejde med komplimenter og anerkendende dialog.

Varighed
Workshoppen varer en halv dag – cirka 4 timer.

Kursusholdere
Kit Kjølhede og Robert Kirstejn Schmidt.

Pris
DKK 19.500,- plus moms.
Ved workshop i Jylland, på Bornholm og i udlandet beregnes endvidere for transport og evt. overnatning efter aftale.