en større forandring

Ud over et foredrag eller et kursus, kan I tilvælge yderligere produkter alt efter jeres behov og ambitionsniveau. Det kan være et eller flere af nedenstående. Eller vi kan udvikle nye i samspil med jer.

Alle ekstra ydelser tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker, og prisen for den enkelte ydelse afhænger af omfang og tidsforbrug.

Skræddersyede produkter & visualitet
Vi kan levere diverse produkter og merchandise, der i det daglige minder medarbejderne om komplimenter. Det kan være krus, kuglepenne, klistermærker, smartphone-covers, paraplyer, bolsjer, T-shirts og meget andet. I en stil, der passer til jeres virksomheds identitet. Og med komplimenter, der passer til jer.

Det kan også være større og meget synlige komplimenter. Måske skåret ud i stor størrelse i metal eller træ eller simpelthen bøjet i neon. Måske hængt op i receptionen, så I også udadtil skilter med jeres positive holdninger.

Samarbejde med ledelsen
Generelt går vi ikke i gang med et større samarbejde, medmindre vi er sikre på, at ledelsen er indforstået med indholdet og det forventede udbytte. Ellers mener vi, at det er spild af tid. Smør på brødet, såmænd. Men spild af tid. Det gider vi ikke.

Vi arbejder med at sikre, at ledelsen er med på hele konceptet, og vi hjælper med at definere succeskriterierne.

Samarbejde med ledelsen kan foregå som et fysisk møde, et telefonmøde, en workshop eller det, der passer jer bedst.

Happenings
Hvis I vælger at arbejde med komplimenter i et længere forløb, kan vi designe en flyvende start. Idéen er, at der sker noget uventet, som er positivt. Formålet er at motivere alle på arbejdspladsen til at agere og tænke anderledes og positivt.

Eksempler:

  • Ledelsen / ledende medarbejdere står en morgen og modtager medarbejderne ved ankomsten. Uden nogen yderligere forklaring bliver modtagelsen krydret med komplimenter såsom Tak, fordi du kommer i dag – Dejligt at se dig – Flot skjorte eller noget helt fjerde.  Det spreder positiv undren og snak blandt medarbejderne
  • Samarbejde med kantinen om ”kompliment-mad” en dag
  • Uddele klistermærker eller badges med komplimenter

Det kan være en enkeltstående happening, eller det kan være én happening om ugen i starten. Derefter én om måneden. Eller efter lyst og behov, som det vurderes undervejs.

Kompliment-cowboys
Udvalgte medarbejdere kan efter en inddragende workshop uddannes til at blive kompliment-cowboys. Disse skal sikre det fortsatte, daglige fokus på komplimenter i organisationen. En mini-uddannelse af en eller flere medarbejdere vil gøre, at der kommer endnu mere fokus på komplimenterne i virksomheden.  Vi ‘efterlader’ ikke kompliment-cowboys’ene efter endt uddannelse, men står fremover til rådighed for sparring på eventuelle udfordringer, de måtte opleve, og til sparring på nye idéer.

Meditation
Meditation har en positiv indflydelse på hjernen og bevidstheden. Vi kan tilbyde en introduktion til simpel meditation (der varer omkring et kvarter). En meditation, der modvirker stress, og som kan udføres af alle. Foruden at praktisere den korte meditation med medarbejderne fortæller vi om meditationens positive effekter.

Introduktion til meditation kan med fordel kombineres med et foredrag om komplimenter eller en workshop.

Intern omtale
Vi tilbyder at lave kvalitative og/eller kvantitative surveys blandt medarbejderne om deres oplevelser af komplimenter i virksomheden både før og efter et forløb med komplimenter.dk og omsætte resultaterne til artikler, der kan anvendes internt i virksomheden.

Opfølgning
Uanset hvilket forløb, I vælger hos komplimenter.dk, tilbyder vi en opfølgning, som vi udarbejder efter virksomhedens ønske og behov.